fbpx

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:00

FJÄRDE KVARTALET 2018

FlexQube genomför en riktad nyemission om cirka 63 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande 2018-11-28, kl. 20:55

FlexQube avser att genomföra en riktad nyemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande 2018-11-28, kl 17.31

FlexQubes delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Pressmeddelande 2018-10-31, kl 08:00

FlexQubes delårsrapport för tredje kvartalet 2018

TREDJE KVARTALET 2018

FlexQubes delårsrapport för andra kvartalet 2018

Pressmeddelande 2018-08-10, kl 08:00

ANDRA KVARTALET 2018

Kund i Mexiko lägger order på ca 6,1 MSEK (675 000 USD)

Pressmeddelande 2018-06-29 15.00 CET

Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG lägger order på totalt ca 6,1 MSEK (675 000 USD).

Ordern från Brose Fahrzeugteile är den andra stora ordern för vagnar som ska användas i deras nya fabrik, som öppnas 2018 i Querétaro i centrala Mexiko. Ordern kommer att levereras under tredje kvartalet 2018 och består av tugger train-vagnar, hyllplansvagnar och diverse mindre vagnar. Lösningarna har testats av Brose under första halvåret i år.

FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2018

Pressmeddelande 2018-04-26, kl 12:00

FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018

FlexQubes årsredovisning 2017 finns tillgängligt på webbsidan

FlexQubes årsredovisning 2017 har idag publicerats på FlexQubes hemsida och finns tillgänglig på:

https://issuu.com/flexqube/docs/flexqube-_rsredovisning-210x297-k7-?e=32891705/59621897

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2017.

Om FlexQube

FlexQube startar dotterbolag i Tyskland och anställer säljchef från Trilogiq

Pressmeddelande 2018-03-22 14.30 CET

Som ett led i FlexQubes strävan att stärka sin närvaro på den tyska marknaden startar FlexQube nu upp ett tyskt dotterbolag, FlexQube GmbH. Det tyska dotterbolaget är strategiskt lokaliserat i Oberursel, strax utanför Frankfurt am Main och kommer främst sälja till kunder i Tyskland, men även till närliggande länder.

FlexQube erhåller en order värd 2 miljoner SEK från en underleverantör till bilindustrin i Michigan, USA

En underleverantör till bilindustrin beställer mer än 300 vagnar till sin fabrik i Michigan

Pages

Our CEO- Anders Andy Legut

Hi! I’m the FlexQube representative for your region. Please contact me at +1 (734) 624 2121 or leave a message below and I will get back to you shortly.