fbpx

FlexQube startar dotterbolag i England och anställer säljchef från Trilogiq

Pressmeddelande 2019-03-22, 08:30 CET

Som ett led i FlexQubes strävan att stärka sin närvaro på den europeiska marknaden startar FlexQube nu upp ett dotterbolag i Storbritannien.

FlexQube beviljas 1,13 miljoner kronor i stöd från Vinnova

Pressmeddelande 2019-03-19, kl. 13:00 CET

FlexQube beviljas 1,13 miljoner i stöd från Vinnova för att utveckla en virtuell draganordning för logistikvagnar. Stödet är en del av Vinnovas utlysning "Innovationsprojekt i företag - hösten 2018”

FlexQube Inc. och LR Intralogistik GmbH ingår exklusivt importörsavtal för Nordamerika

Press Release 2019-03-18, kl. 08:45 CET

FlexQube AB (publ):s amerikanska dotterbolag, FlexQube Inc, och LR Intralogistik GmbH ingick den 15 mars 2019 ett avtal för import av LR Intralogistiks populära Liftrunner®-produkter till Mexiko, USA och Kanada. Avtalet ger, för en inledande period om fem år, FlexQube den exklusiva rätten att importera och vidareförsälja Liftrunner®-produkterna på ovanstående marknader.

Nya ägare i samband med riktad nyemission i december 2018

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:15

Den 28 november 2018 beslutade styrelsen för FlexQube AB (publ) att genomföra en riktad nyemission av 1 100 000 aktier till en teckningskurs om 57 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes FlexQube AB (publ) 62,7 MSEK före emissionskostnader.

FlexQube byter Certified Advisor

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:10

FlexQube AB (publ) informerar härmed om att bolaget beslutat byta Certified Advisor från Avanza Bank AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Advisor träder i kraft från och med 18 februari 2019.

Om FlexQube

Kommuniké från extra bolagsstämma i FlexQube

Pressmeddelande 2018-12-14, kl 14:30

Extra bolagsstämma hölls idag den 14 december 2018 i FlexQube AB (publ) ("FlexQube" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Kallelse till extra bolagsstämma i FlexQube AB (publ)

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 ABL

Pressmeddelande 2018-11-28, kl. 21:00

FlexQube beviljas europeiskt patent

Pressmeddelande 2018-11-22, kl 16:00 CET 

FlexQubes Europeiska Patentansökan avseende flera av grundkomponenterna i FlexQubes modulära system beviljades av det Europeiska Patentverket den 21 november, 2018. FlexQube har sedan tidigare motsvarande patent beviljade i USA, Kina, Japan, Kanada och Sydkorea.

FlexQube inviger rullformningsproduktion hos Bendiro

Pressmeddelande 2018-07-04 08.00 CET

Ny tillverkningsmetod ökar kapaciteten och sänker kostnaderna

FlexQube har under våren arbetat med Bendiro i Falkenberg för att ta fram ett rullformningsverktyg för tillverkning av den viktigaste komponenten i FlexQube-koncept, den så kallade FlexBeamen™. I slutet av juni invigdes den nya produktionslinjen vid Bendiros lokaler i Falkenberg och första serien av produkter producerades.

FlexQubes kvartalsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018

Pressmeddelande 2018-04-18 14:00 CET

FlexQubes kvartalsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018

Styrelsen för FlexQube AB (publ) meddelar att bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2018 publiceras den 26 april 2018, kl. 12:00 (CET). Detta datum är i enlighet med tidigare kommunicerad finansiell kalender, men bolaget vill med detta pressmeddelande precisera vid vilket klockslag som kvartalsrapporten publiceras.

Om FlexQube

Pages

Our CEO- Anders Andy Legut

Hi! I’m the FlexQube representative for your region. Please contact me at +1 (734) 624 2121 or leave a message below and I will get back to you shortly.