Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
20 May 2021

Stort intresse bland personalen att teckna optioner i FlexQube

FlexQube

Pressmeddelande 2021-05-20, 08:00 CET

Vid FlexQubes årsstämma den 29 april 2021 beslutades att emittera teckningsoptioner till styrelse, ledande befattningshavare samt övriga anställda inom bolaget. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades 131 000 teckningsoptioner, varav 44 000 till styrelseledamöter, 34 000 till ledande befattningshavare samt 53 000 till övriga anställda.

Löptiden är tre år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskurs 56,43 kr, motsvarande 180% av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 30 april – 14 maj 2021. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 3,35 kr per teckningsoption. I och med teckningen tillförs bolaget 438 850 kr.

– Jag är glad att vi har möjligheten att erbjuda ett sådant här program till våra anställda och är mycket nöjd att så många i personalen valde att investera i bolaget. Det här skapar ett större gemensamt incitament för både personal och ägare, med fokus på långsiktigt aktieägarvärde, säger Anders Fogelberg, VD för FlexQube.

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept, med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England samt Sverige. Bolaget utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom bolagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 700 kunder i 30 länder, där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta:

VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

CFO, Mikael Lindbäck

[email protected]

+46 761 04 10 28

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)