Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
30 June 2020

Order värd 6 miljoner kronor för underleverantör i bilindustrin

FlexQube carts in a train

FlexQube har erhållit en order värd 6 miljoner kronor för en underleverantör inom fordonsindustrin, med huvudkontor i Tyskland, till en ny fabrik i sydöstra, USA. Ordern består av modulära vagnar i fyra olika varianter i kombination med Liftrunners tåglösning för transport av dessa vagnar i fabriken. IPW Lift Techs är återförsäljare för affären och FlexQube levererar produkterna genom dem till slutkund. Ordern kommer att levereras under det tredje kvartalet 2020.

“Återigen vinner vi en större materialtågsorder i USA efter att ha kunnat påvisa styrkan i kombinationen med Liftrunners tåglösning och vårt unika samt modulära mekaniska koncept för vagnar. Kunden utvärderade över 20 olika specifika kriterier för de lösningar som olika leverantörer lämnade in under anbudsförfarandet, där FlexQube kunde påvisa en fördel totalt sett jämfört med konkurrenterna. Bland de kriterier som var särskilt fördelaktiga för FlexQube var mångsidigheten och flexibiliteten i det mekaniska konceptet i kombination med ett marknadsledande transporttåg. Kunden har också uttryckt en önskan om att använda FlexQube konceptet för att designa och bygga ytterligare vagnar internt vid fabriken genom att vi levererar delar som de sedan bygger själva från”, säger Anders Fogelberg, VD FlexQube AB (publ).

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla materialhanteringsvagnar. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars,  Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 07:30 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)