Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
15 February 2019

Nya ägare i samband med riktad nyemission i december 2018

Pressmeddelande 2019-02-15, kl 08:15

Den 28 november 2018 beslutade styrelsen för FlexQube AB (publ) att genomföra en riktad nyemission av 1 100 000 aktier till en teckningskurs om 57 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillfördes FlexQube AB (publ) 62,7 MSEK före emissionskostnader.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att diversifiera ägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett effektivt sätt och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och rörelsekapital samt delvis för marknadsintroduktionen av FlexQube 4.0-konceptet.

Anders Fogelberg kommenterar ”Trots tidvis skakig kapitalmarknad under sista kvartalet 2018 upplevde vi ett stort intresse för att teckna sig i vår riktade emission. Det känns bra att få in fler namnkunniga investerare på ägarlistan, vilka uppenbarligen delar vår bild av de möjligheter som finns med FlexQube. Vi har haft en mycket positiv utveckling av vår verksamhet under 2018 och vi ser med stor tillförsikt på framtiden tillsammans med alla våra aktieägare.”

Aktieboken är offentlig men då flera aktieägare har hört av sig med frågor på vilka nya aktieägare som tillkom i samband med emissionen har bolaget beslutat att gå ut med det här pressmeddelandet. Nedan återfinns de aktieägare och deras investering i den riktade nyemissionen som genomfördes i slutet av november:

Investerare                                           Antal aktier                           Investerat belopp

Håkan Roos/RoosGruppen AB           350 000                                 19 950 000

Incrementum                                    275 000                                 15 675 000

SHB Asset Management                    260 000                                  14 820 000

Carnegie Private Banking                    60 000                                    3 420 000

Primas Invest                                      50 000                                    2 850 000

Didner & Gerge                                   40 000                                    2 280 000

Alcur                                                   25 000                                    1 425 000

Övriga                                                 40 000                                    2 280 000

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Brose.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. Avanza Bank, +46 8 409 421 20, [email protected], är bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)