Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
27 March 2018

FlexQubes årsredovisning 2017 finns tillgängligt på webbsidan

FlexQubes årsredovisning 2017 finns tillgängligt på webbsidan

FlexQubes årsredovisning 2017 har idag publicerats på FlexQubes hemsida och finns tillgänglig på:

https://issuu.com/flexqube/docs/flexqube-_rsredovisning-210×297-k7-?e=32891705/59621897

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 mars 2018 kl 15:30 CET.

FlexQube Midwest Sales Manager Andy Legut
Contact us
Close
FlexQube Midwest Sales Manager Andy Legut

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)