Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
28 July 2021

FlexQube vinner order värd ca 2 MSEK från Tyskland

Material Handling Shelf Carts

Ett verkstadsföretag i Tyskland har lagt en order på ca 2 MSEK på hyllplansvagnar och pallvagnar till deras tillverkningsenhet i Tyskland. Vagnarna kommer att levereras under hösten med slutleverans i början av 2022.

VD Anders Fogelberg kommenterar; “Vi börjar se en tydlig effekt av de satsningar vi har gjort i Europa de sista åren och har ett starkt momentum för orderingången i DACH-regionen och Europa generellt på senare tid. Europa är en väldigt viktig och stor marknad för oss långsiktigt och det är tillfredsställande att vi nu ser en snabbt förbättrad orderingång. I juni stängde vi även den största affären i Frankrike hittills då vi sålde vagnar till ett vindkraftsbolag för 1 MSEK.”

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har över 800 kunder i fler än 30 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.

FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg
[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)