Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
10 September 2020

FlexQube väljer BlueBotics som partner för autonoma navigationslösningar till framtida generationer av eQart®.

FlexQubes eQart® koncept, som lanserades under 2019 är en flexibel, smart och självkörande vagn baserad på FlexQubes patenterade byggblocksystem. I det fortsatta utvecklingsarbetet med eQart-konceptet har FlexQube ingått partnerskap med Bluebotics för att integrera det schweiziska företagets välbeprövade navigationsteknologi i nästa generation eQart®. Genom att använda naturliga, permanenta objekt i fabriksmiljön för att navigera, möjliggörs att eQarten kan navigera med stor precision och stor tillförlitlighet i dynamiska miljöer. Den första eQart® produkten som använder sig av BlueBotics ANT® teknologi kommer att introduceras under fjärde kvartalet 2020, med försäljningstart under första kvartalet 2021.

 

FlexQubes CTO kommenterar partnerskapet. ”Vi har utvärderat Bluebotics ANT® system under en period, och det är glädjande att se att vi nu har en lyckad integration med vår eQart® plattform, säger FlexQubes CTO Per Augustsson. I framtiden kan vi erbjuda eQart® med en helt autonom navigering baserat på natural feature navigation, vilket är ett bra komplement till vår instegsmodell av eQart® som har kamerabaserad linjeföljning. Det kommer göra det möjligt för eQart® att kunna hantera ännu fler av kundernas applikationer, och teknologin är helt i linje med vår motoriserade vagnsvision. Ett partnerskap med Bluebotics möjliggör att vi snabbare kan nå marknaden med nya produkter, och det är till stor hjälp att ha tillgång till Bluebotics erfarenhet vars teknologi redan installerats på 2000 robotar runt om i världen. Utöver tekniska fördelar ger oss partnerskapet även nya möjligheter gällande sälj och distribution eftersom det redan finns ett stort antal robotar ute hos kunder, där det är lätt att implementera nya robotar, såsom eQart®, i deras befintliga system”.

 

BlueBotics VD kommenterar partnerskapet. “Vi är mycket glada att genom partnerskapet med FlexQube kunna hjälpa till att ta nästa generation eQart® till marknaden, kommenterar Dr. Nicola Tomatis, VDn på BlueBotics. FlexQubes intelligenta och modulära system är banbrytande för att kunna tillgodose kundernas ökade behov av anpassade och flexibla logistiklösningar. Och flexibiliteten hos eQart® avspeglar teknologin hos vår ANT® teknologi som erbjuder flexibel och robust navigation helt utan krav på fasta installationer i fabriken som till exempel tejp eller reflektorer”.

 

Om BlueBotics

BlueBotics är ledande inom natural feature navigation. Med över 20 års erfarenhet inom området förser företaget navigationsteknologi (ANT®) och experthjälp till kunder som utvecklar AGV:er, truckar och självkörande robotar. Idag är det fler än 2000 robotar med ANT® navigationsteknologi i drift runt om i världen. BlueBotics autonoma navigationsteknologi (ANT®) använder permanenta objekt i sin omgivning för att lokalisera och navigera självkörande robotar med tillhörande ”fleet manager” funktionalitet. ANT® används inom sektorer såsom tillverkning, lager och sjukhus. Fler än 2000 robotar med ANT® teknologin är i drift runt om I världen.

Besök www.bluebotics.com

 

Om FlexQube 

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla materialhanteringsvagnar. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika. Den 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information, kontakta VD Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.flexqube.com

 

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)