Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
22 July 2020

FlexQube insourcar distribution och montering för Nordamerika

FlexQube distribution centre in SC

Den starka tillväxten de senaste åren för verksamheten i Nordamerika har inneburit att FlexQube vuxit ur de nuvarande lokalerna hos FlexQubes kontraktstillverkare och distributionspartner i Georgia, USA. Därför har nu FlexQube beslutat sig för att ta hem montering och distribution från nuvarande underleverantör i USA och flytta till egna lokaler i Duncan, South Carolina, cirka 4 timmars bilresa norr om nuvarande verksamhet. Flytten har påbörjats under juli månad och kommer att slutföras till mitten av augusti.

FlexQube Inc. kommer att som en konsekvens av detta att växa till att omfatta närmare 20 anställda, däribland monterings- och plockpersonal men också personal inom företagsledning, planering och inköp. För att ytterligare förstärka närvaron i USA och fortsätta med en stark tillväxt framöver rekryteras för närvarande även ytterligare säljare.

“Genom att ha distribution och montering i egen regi så kan vi förbättra vår kapacitet, öka leveransprecisionen och höja kvaliteten till våra kunder. Vi får också möjlighet att genomföra fler produkttester och demovisningar för existerande- och potentiella kunder, inte minst viktigt för vårt autonoma eQart-koncept och Liftrunners tåglösningar. Läget på vår verksamhet i South Carolina är mycket bra då vi på kort avstånd har några av våra större kunder i USA. Att insourca verksamheten har också en positiv påverkan på våra möjligheter att bredda leverantörsbasen, förbättra bruttomarginalen och genom ökad effektivitet inom supply chain nå kostnadsbesparingar på i storleksordningen 1 miljon kronor per år vid nuvarande volymer. Detta är ett mycket stort och viktigt steg för FlexQube på den nordamerikanska marknaden”, kommenterar Anders Fogelberg, VD FlexQube AB (publ).

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla materialhanteringsvagnar. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.flexqube.com.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)