Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
19 September 2019

FlexQube insourcar distribution och montering för Europa

FlexQube insources distribution and assembly for Europe

FlexQube har beslutat att ta hem montering och distribution från nuvarande underleverantörer i Sverige. 

Flytten har skett under de första veckorna i september och verksamheten i nya lokaler i Västra Frölunda är nu i drift. De första leveranserna i helt egen regi är planerade till 20 september 2019.

Även huvudkontoret som i nuläget finns i centrala Göteborg kommer att flytta in i lokalerna i slutet av 2019. Fram tills nu har distribution och montering skett via kontraktsleverantörer i Värmland och Småland. FlexQube har med anledning av den kraftiga tillväxten senaste åren också haft en mindre korttidshyrd lageryta i Arvika. Utvecklingen av automationslösningar i projektet 4.0, där eQart® är första produktlanseringen, har samtidigt skett i lokaler i Mölndal, strax söder om Göteborg.

Detta innebär att FlexQubes verksamhet i Sverige konsolideras från fyra platser till en. Flytten beräknas förbättra bruttomarginalen för den europeiska verksamheten med cirka fem procentenheter. Kostnader för flytt och uppstart bedöms uppgå till ca 0,5 miljoner kronor och belastar resultatet i det tredje och fjärde kvartalet.

“Vi har vuxit ur våra kontorslokaler i centrala Göteborg och samtidigt har verksamheten ändrat fokus i takt med att utvecklingsarbetet med automationslösningar blivit mer tongivande. Sammantaget gör detta att fördelarna med att samlokalisera huvudkontoret med både utveckling och distribution och montering blir stora. Vi ser en effektivitetspotential genom att insourca montering och distribution, dels genom att sänka kostnaderna för montering och distribution men också genom att ytterligare förbättra vår kvalitet då produktutveckling och kunddesign kommer närmare produkterna”, kommenterar Anders Fogelberg, VD FlexQube AB (publ).

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)