Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
18 March 2019

FlexQube Inc. och LR Intralogistik GmbH ingår exklusivt importörsavtal för Nordamerika

FlexQube Inc. och LR Intralogistik GmbH ingår exklusivt importörsavtal för Nordamerika

Press Release 2019-03-18, kl. 08:45 CET

FlexQube AB (publ):s amerikanska dotterbolag, FlexQube Inc, och LR Intralogistik GmbH ingick den 15 mars 2019 ett avtal för import av LR Intralogistiks populära Liftrunner®-produkter till Mexiko, USA och Kanada. Avtalet ger, för en inledande period om fem år, FlexQube den exklusiva rätten att importera och vidareförsälja Liftrunner®-produkterna på ovanstående marknader.

Genom avtalet kommer FlexQube öka sina möjligheter att erbjuda sina kunder kompletta tugger train-lösningar för deras internlogistiska utmaningar och ytterligare stärka FlexQubes marknadsledande ställning. Försäljningen av Liftrunner®-produkter förväntas även driva försäljningen av FlexQubes modulära vagnar, vilket ytterligare kommer stärka bolaget i dess ambition om en hållbar och lönsam tillväxt. För LR Intralogistik kommer avtalet innebära tillgång till FlexQubes effektiva och beprövade säljorganisation i Nordamerika, vilket förväntas stärka försäljningen av Liftrunner®-produkter på dessa marknader.

Christian Mosch, VD för LR Intralogistik kommenterar: ”Vi är verkligen glada över att inleda detta samarbete. Vi har med framgång arbetat sida vid sida med FlexQube i ett antal år, men vi tror att detta avtal kommer innebära ett stort steg framåt för båda parter. Vi anser att FlexQube är en perfekt partner för oss, eftersom både LR Intralogistik och FlexQube säljer lösningar, snarare än produkter. Kombinationen av FlexQubes vagnar och Liftrunner®-frames är väldigt attraktiv och FlexQube har sedan tidigare visat sig vara skickliga på att skapa intresse och generera försäljning för oss, särskilt i Nordamerika. Idag har LR Intralogistik årliga intäkter för Liftrunner®-systemet om ca 10 miljoner EUR i Europa och tillsammans med FlexQube ser vi goda förutsättningar för den nordamerikanska marknaden och vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dem.”

“De nordamerikanska marknaderna är, sammantaget, vår enskilt största marknad och att vi nu kan erbjuda våra befintliga och potentiella kunder i Nordamerika en helhetslösning för deras tugger train-behov känns väldigt spännande. Vårt FlexQube-koncept för vagnar tillsammans med Liftrunners® världsledande system för tugger trains utgör en perfekt kombination, ” kommenterar FlexQubes VD, Anders Fogelberg. ”Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa genom att erbjuda en kombination av våra modulära vagnar och Liftrunner®-produkterna.” fortsätter han.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Om LR Intralogistik GmbH

Kärnkompetensen hos LR Intralogistik GmbH består i att utveckla och tillverka tugger train-komponenter avsedda för internlogistik.

Fokus ligger, utöver på den fortlöpande utvecklingen av Liftrunner®-produkterna, på utveckling av kundspecifika tugger train-lösningar. Ambitionen är att kunna erbjuda produkter som ger största möjliga kundfördelar vad gäller tillförlitlighet, kostnadseffektivitet, säkerhet och ergonomi.

Sedan den 30 oktober 2015 är LR Intralogistik ett helägt dotterbolag till STILL GmbH, vilket i sin tur är en del av den multinationella materialhanteringskoncernen Kion Group AG, som är listat på börsen i Frankfurt. Börsvärdet för Kion Group AG uppgår till ca 6,3 miljarder EUR.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)