Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
5 April 2018

FlexQube får uppföljningsorder från Volvo Car US Operations

FlexQube får uppföljningsorder från Volvo Car US Operations

Biltillverkaren beställer ytterligare 213 vagnar

FlexQube har erhållit ytterligare en order på vagnar för användning tillsammans med STILL Liftrunner B-frames från Volvo Car US Operations. Ordern är för samma ty pav vagnar som redan levererats under det första kvartalet och som beställdes av Volvo i oktober 2017. Ordern kommer att levereras till fabriken utanför Charleston i South Carolina under andra kvartalet 2018. Ordern räknas in i orderingången för det första kvartalet 2018.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]
+1 678 701 58 55

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 april 2018 kl 08.00 CET.

FlexQube Midwest Sales Manager Andy Legut
Contact us
Close
FlexQube Midwest Sales Manager Andy Legut

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)