Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
22 November 2018

FlexQube beviljas europeiskt patent

FlexQube beviljas europeiskt patent

Pressmeddelande 2018-11-22, kl 16:00 CET 

FlexQubes Europeiska Patentansökan avseende flera av grundkomponenterna i FlexQubes modulära system beviljades av det Europeiska Patentverket den 21 november, 2018. FlexQube har sedan tidigare motsvarande patent beviljade i USA, Kina, Japan, Kanada och Sydkorea.

FlexQubes VD, Anders Fogelberg, utvecklar: ”Det är glädjande att vi nu erhåller samma starka skydd för våra grundkomponenter i Europa som vi sedan tidigare har på andra marknader. Även om detta besked var det förväntade, med tanke på de tidigare beviljade patenten, är det ytterligare ett bevis på styrkan och uniciteten i vårt modulära system samt på FlexQubes innovationsförmåga. FlexQubes främsta styrka ligger dock inte i de enskilda komponenterna eller i enskilda teknologier utan i vår förmåga att, med utgångspunkt i dessa komponenter, snabbt utveckla och leverera applikationer som genererar säker, ergonomisk, kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv produktionslogistik hos våra kunder. Parallellt med patentskydd arbetar vi aktivt med exempelvis designskydd, copyright och mönsterskydd för att bygga ett starkt konceptuellt skydd, vilket vi bedömer som minst lika viktigt även om det kan komma att visa sig att enskilda patent är väldigt värdefulla.”

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. Den 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Brose, Scania, Whirlpool, Eberspächer and Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+1 678 701 58 55

+46 702 86 06 74

FlexQube Midwest Sales Manager Andy Legut
Contact us
Close
FlexQube Midwest Sales Manager Andy Legut

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)