Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
15 February 2018

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2017

Pressmeddelande 2018-02-15

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Orderingången ökade med 104 procent till 16,85 MSEK (8,27)
 • Nettoomsättningen ökade med 107 procent till 6,89 MSEK (3,33).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,67 MSEK (0,56).
 • Resultat före skatt minskade till -1,76 MSEK (0,52).
 • Kassaflödet uppgick till 33,23 MSEK, varav 2,38 MSEK (-0,52) från den löpande verksamheten, -0,18 MSEK (-1,63) från investeringsverksamheten och 31,03 MSEK (1,23) från finansieringsverksamheten.
 • Likvida medel uppgick till 34,06 MSEK (0,16) vid periodens utgång.
 • Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm First North den 14 december 2017 och fick över 3000 nya aktieägare.
 • Effekterna av insatserna under året börjar ge allt tydligare resultat med rekord avseende orderingång och RFQ:er (Request For Quote – innebärande projektinflöde från kunder) under kvartalet.

HELÅRSPERIODEN JANUARI – DECEMBER 2017

 • Orderingången ökade med 58 procent till 37,23 MSEK (23,58).
 • Nettoomsättningen ökade med 51 procent till 29,00 MSEK (19,26).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,85 MSEK (0,13).
 • Resultat före skatt minskade till -3,05 MSEK (-0,04).
 • Kassaflödet uppgick till 33,90 MSEK, varav 0,25 MSEK (-1,84) från den löpande verksamheten, -0,59 MSEK (-2,25) från investeringsverksamheten och 34,24 MSEK (1,93) från finansieringsverksamheten.
 • Som ett led i koncernens försäljnings- och expansionsstrategi har FlexQube deltagit på tre mässor med egen utställningsmonter (ProMat i USA, LogiMat i Tyskland och Expo Manufactura i Mexiko) samt i Nederländerna tillsammans med partnern Multitube.
 • FlexQubes intensifierade marknadsaktiviteter har succesivt lett till tydlig ökning
  av förfrågningar, offerter och orderingång.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå avseende räkenskapsåret 2017. Utdelningsförslaget baseras på att bolaget befinner sig i stark tillväxtfas.

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2017 

 

VD-ORD

Under mina resor runt i Europa och Nordamerika förstärks bilden av hur omvärlden förändras i allt snabbare takt. Det innebär ökad osäkerhet för företagen kring framtiden kring vad som ska produceras, i vilka antal, i vilken sekvens och till vilka kunder. Konkurrens och krävande kunder är förvisso inget nytt utan har förekommit under lång tid i marknadsekonomier men ny teknologi gör att skiften och förändringar går väsentligen snabbare.

Att skapa flexibilitet i processerna är något som inte längre bara är ett önskemål från enskilda ingenjörer på företagen utan mer och mer ett krav och del av fabrikers övergripande styrning från bolagens styrelser och ledning. FlexQube hjälper våra kunder med kortare implementeringstid för vagnskoncept även om de är kundunika i sitt utförande. Dessutom blir lösningarna framtidssäkrade då de kan anpassas och justeras allteftersom behoven förändras för kunden.

Variationen bland kunderna är dock stor och medan vissa är väldigt framtidsinriktade och arbetar med att införa autonoma materialhanteringslösningar med robotar så har merparten av de kunder vi träffar en enorm förbättringspotential bara genom att ta några enkla steg med införande av materialtåg, ergonomiska vagnar och mer anpassade arbetsstationer.

FlexQube levererar kundunika lösningar baserat på ett modulsystem där marknaden traditionellt använt svetsade vagnar. Genom att erbjuda en effektiv och unik designprocess samt ett modulbaserat system för att designa och bygga materialhanteringsvagnar som kan utmana svetsade lösningar, så har vi på bara några år fått ett stort antal globala företag som kunder. Produkten är anpassad för modern produktion, snabb teknikomställning samt produkt- och volymförändringar.

I oktober fick vi en stor order från Volvo Car US Operations på drygt 1000 vagnar och i spåren av denna och noteringen på Nasdaq First North, ökar tilliten till vårt företag än mer.

Med den starka ordertillväxten kommer ökade utmaningar i vår supply chain och vi lägger därför extra resurser på att öka kapaciteten och leveransförmågan framöver. Att ha korta ledtider även för större beställningar är en konkurrensfördel för oss och vårt koncept borgar också för att kunna uppnå detta.

Vi planerar också att öka sälj- och marknadssatsningarna rejält 2018. Förstärkning av säljaktiviteterna i USA samt ny säljare i Mexiko har under 2017 lett till en markant ökning av aktivitet och förfrågningar på dessa marknader, och förutsättningarna för fortsatta marknadsframgångar är goda

Orderingången i USA ökade med över 200% under 2017 och vi etablerar oss mer och mer som ett starkt varumärke kring materialvagnar och fokus ligger på att vara med i framkant i de geografiska regioner där många nya underleverantörer till bilindustrin etableras, exempelvis i sydöstra USA. I april ställer vi ut på MODEX-mässan i Atlanta, vår största marknadssatsning någonsin och ett avstamp inför andra halvåret 2018.

Under första halvåret 2018 ligger fokus på att etablera en säljorganisation i Tyskland. Redan idag har vi många tyska koncerner som kunder men då främst dotterbolag i länder som USA och Mexiko. Intresset för att skapa globala ramavtal med oss finns från flera företag och vi ser goda möjligheter att nå avtal på koncernnivå under året.

Anders Fogelberg, VD

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 februari kl 08.00 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)