Hi, and welcome to FlexQube

Select language / market
23 June 2021

Amazon lägger order på ca 6,5 MSEK

Amazon har lagt en initial order på ca 6,5 MSEK för gemensam utveckling av produkter tillhörande vårt eQart-koncept.

VD Anders Fogelberg kommenterar: ” Vår omfattande erfarenhet från att skapa kundanpassade materialhanteringsvagnar till fler än 700 kunder i 30 länder var av betydelse för att vi skulle få denna möjlighet, och vi ser fram emot att arbeta med Amazon.”

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikbolag med huvudkontor i Göteborg och egna verksamheter i USA, Mexiko, Tyskland, England och Sverige, och är verksamt inom vagnsbaserad materialhantering genom ett patenterat modulkoncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekaniserad vagnslogistik. Genom företagets egenutvecklade och unika automationskoncept erbjuds robusta och självkörande robotvagnar.

FlexQube har över 700 kunder i 30 länder där de primära marknaderna är Nordamerika och Europa.FlexQubes kunder återfinns inom tillverkningsindustrin, distribution- och lagerverksamheter. Exempel på större kunder är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Oda och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 07:30 CET.

FlexQube US Southeast sales manager
Contact us
Close
FlexQube US Southeast sales manager

Hi, how can I help you?

Maximum file size is 10mb.

Something went wrong
Please try again or contact sales.

We will get back to you within 24 hours. (Unless it’s during holidays.)