fbpx
Title:  FlexQube får uppföljningsorder från Volvo Car US Operations

Biltillverkaren beställer ytterligare 213 vagnar

FlexQube har erhållit ytterligare en order på vagnar för användning tillsammans med STILL Liftrunner B-frames från Volvo Car US Operations. Ordern är för samma ty pav vagnar som redan levererats under det första kvartalet och som beställdes av Volvo i oktober 2017. Ordern kommer att levereras till fabriken utanför Charleston i South Carolina under andra kvartalet 2018. Ordern räknas in i orderingången för det första kvartalet 2018.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

[email protected]
+1 678 701 58 55

+46 702 86 06 74

Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 april 2018 kl 08.00 CET.